úvodkontaktmapa stránek

Geo Vision

Úvod > Zahradní architektura

Zahradní architektura

zahradní a krajinářská architektura, projekty sadovnických úprav zpracovávané autorizovaným architektem v oblasti krajinářská architektura

Sídelní a doprovodná zeleň

obrZajišťujeme návrhy a projekty zahradní a krajinářské architektury – od řešení zeleně v rámci historických objektů a krajinářských parků, přes městské parky a příměstské rekreační zóny, až po projekty rodinných zahrad, střešních zahrad, osazovací plány pro zeleň v mobilních nádobách (včetně rozpočtu a údržbové technologie) ad. Řešíme také systémy zeleně sídel (pasporty a generely zeleně).

V rámci projektů ozelenění staveb navrhujeme výsadby doprovodné zeleně komunikací, ozelenění protihlukových stěn, zeleň v průmyslových areálech, sadovnické úpravy administrativních a obchodních centrer apod.

Dendrologie a dendrometrie

obrZajišťujeme rovněž služby v oblasti dendrologie a dendrometrie – dendrologické průzkumy, inventarizace dřevin, měření dendrometrických charakteristik a výpočty ekologicko-krajinářské hodnoty dřevin, návrhy na kácení, náhradní výsadby apod.

Související činnost

Referenční projekty

  • Park Slovanské údolí
  • Územní plán Špindlerův Mlýn
  • Generel RÚSES Plzeňského kraje
  • Hodnocení krajinného rázu
  • Revitalizace rašeliniště Soumarský most
  • Dendrologické průzkumy Americká zahrada
  • Mikulášské náměstí v Plzni