úvodkontaktmapa stránek

Geo Vision

Úvod > Zahradní architektura > Park Slovanské údolí v Plzni

Městský park - Slovanské údolí v Plzni

(projekt městského parku)
Odpovědný řešitel: Ing. Tereza Tomanová, spolupráce Ing. Martin Hájek
Rok vypracování: 2006

obrV roce 2006 jsme připravovali projekt Parku Slovanské údolí v městské části Plzeň 3 - Skvrňany.
Ve Slovanském údolí v těsné blízkosti Vejprnického potoka jde o zajímavé území, kde jsme navrhli koncepci sadovnických úprav a také prvky drobné architektury.

obrobr

Referenční projekty

  • EIA a hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000
  • Územní plán Špindlerův Mlýn
  • Generel RÚSES Plzeňského kraje
  • Hodnocení krajinného rázu
  • Revitalizace rašeliniště Soumarský most
  • Dendrologické průzkumy Americká zahrada
  • Mikulášské náměstí v Plzni