úvodkontaktmapa stránek

Geo Vision

Úvod > Zahradní architektura > Protierozní opatření a vegetační úpravy - Lesopark Ostende – Úprava břehu

Lesopark Ostende – Úprava břehu

(protierozní opatření a vegetační úpravy)
Odpovědní řešitelé: Ing. Tereza Tomanová, RNDr. Ing. Miroslav Hájek, Ing. Dana Geršlová)
Zadavatel: Město Plzeň do nového okna, zastoupené Správou veřejného statku města Plzně
Rok vypracování: RDS 2009, realizace 2010-2011

Lesopark Ostende - Bolevecké rybníkyNa severním okraji Plzně se nacházejí Bolevecké rybníky, které jsou velmi významnou a hojně navštěvovanou příměstskou rekreační oblastí města dostupnou městskou hromadnou dopravou.

Cílem projektu úprav lesoparku Ostende bylo navrhnout detailní opatření k eliminaci abraze břehu, stále sílící eroze navazujících pláží a destrukce dřevinných porostů.

Realizaci projektu celkové revitalizace lesoparku (tj. včetně protierozních opatření a vegetačních úprav) uskutečňuje Správa veřejného statku města Plzně na základě schválené studie Rozvoje rekreační oblasti Bolevecké rybníky v Plzni. Dlouhodobý projekt počítá s úpravou lesoparku, ve kterém se postupně obnovuje směs borovic, dubů a dalších listnatých stromů.

S první etapou revitalizace lesoparku Ostende bylo započato v roce 2010 vybudováním promenádní cesty s asfaltovým povrchem. Cesta lemuje SV břeh Velkého Boleveckého rybníka, je přes 1 kilometr dlouhá a využívat ji mohou všichni návštěvníci Ostende včetně vozíčkářů.

Stav řešené lokality před (2008) a po realizaci navrhovaných opatření (2010-2011) je patrný z fotodokumentace.

Lesopark Ostende - Bolevecké rybníkyLesopark Ostende - Bolevecké rybníkyLesopark Ostende - Bolevecké rybníky

Lesopark Ostende - Bolevecké rybníkyLesopark Ostende - Bolevecké rybníkyLesopark Ostende - Bolevecké rybníky

Lesopark Ostende - Bolevecké rybníkyLesopark Ostende - Bolevecké rybníkyLesopark Ostende - Bolevecké rybníky

Lesopark Ostende - Bolevecké rybníky

Referenční projekty

  • EIA a hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000
  • Územní plán Špindlerův Mlýn
  • Generel RÚSES Plzeňského kraje
  • Hodnocení krajinného rázu
  • Revitalizace rašeliniště Soumarský most
  • Dendrologické průzkumy Americká zahrada
  • Mikulášské náměstí v Plzni