úvodkontaktmapa stránek

Geo Vision

Úvod > Hodnocení vlivů > Hodnocení krajinného rázu – Vybrané projekty

Hodnocení krajinného rázu – Vybrané projekty

(expertní činnost – hodnocení krajinného rázu)
Odpovědný řešitel: RNDr. Vladimír Zýval
Rok vypracování: hodnocení dopadů záměrů na přírodní a kulturní charakteristiky krajiny 2005-2008

Větrné elektrárny Neklid (Krušné hory) - model uvažovaného doplnění další VEV několika projektech jsme řešili tzv. "Hodnocení krajinného rázu". Jedná se o hodnocení dopadů záměrů na přírodní a kulturní charakteristiky krajiny.

Myslinka - vizualizace a zhodnocení dopadů výstavby výrobního areálu Vandan na krajinný rázobrBetonový telekomunikační stožár - model ovlivnění krajinného rázuPříhradový telekomunikační stožár - model ovlivnění krajinného rázu

Ostrov u Stříbra - zhodnocení širších vztahů krajinného rázu v území s uvažovanou dostavbou logistického areálu u dálnice D5

Referenční projekty

  • EIA a hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000
  • Územní plán Špindlerův Mlýn
  • Generel RÚSES Plzeňského kraje
  • Hodnocení krajinného rázu
  • Revitalizace rašeliniště Soumarský most
  • Dendrologické průzkumy Americká zahrada
  • Mikulášské náměstí v Plzni