úvodkontaktmapa stránek

Geo Vision

Úvod > ÚSES a krajinné plánování > Generel RÚSES - Plzeňský kraj

Generel RÚSES - Plzeňský kraj

(projekční činnost)
Odpovědný řešitel: RNDr. Ing. Miroslav Hájek
Rok vypracování: 2006

obrVymezení skladebných částí regionální hierarchické úrovně ÚSES na úrovni generelu pro území v působnosti Plzeňského kraje.

obrobrobrobr

obr

Referenční projekty

  • EIA a hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000
  • Územní plán Špindlerův Mlýn
  • Generel RÚSES Plzeňského kraje
  • Hodnocení krajinného rázu
  • Revitalizace rašeliniště Soumarský most
  • Dendrologické průzkumy Americká zahrada
  • Mikulášské náměstí v Plzni