úvodkontaktmapa stránek

Geo Vision

Úvod > Hodnocení vlivů > EIA a hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000

EIA a hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000

(expertní činnost)
Odpovědný řešitel: RNDr. Ondřej Bílek
Rok vypracování: příklady z let 2006-2010

obrUkázky autorizovaných oborových dokumentací - hodnocení vlivů na lokality Natura 2000 (ptačí oblasti a evropsky významné lokality podle §§ 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

obrobrobrobr

obrobrobr

Referenční projekty

  • EIA a hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000
  • Územní plán Špindlerův Mlýn
  • Generel RÚSES Plzeňského kraje
  • Hodnocení krajinného rázu
  • Revitalizace rašeliniště Soumarský most
  • Dendrologické průzkumy Americká zahrada
  • Mikulášské náměstí v Plzni