úvodkontaktmapa stránek

Geo Vision

Úvod > Kontakt > Miroslav Raus

Miroslav Raus

RNDr. Miroslav Raus
společník firmy, jednatel, ředitel firmy
mobil: 602 391 831
e-mail: raus@geovision.cz

Pracoviště:

Badeniho 290/1, 160 00 Praha 6


Odborná oprávnění:

Zaměření, specializace:

Referenční projekty

  • EIA a hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000
  • Územní plán Špindlerův Mlýn
  • Generel RÚSES Plzeňského kraje
  • Hodnocení krajinného rázu
  • Revitalizace rašeliniště Soumarský most
  • Dendrologické průzkumy Americká zahrada
  • Mikulášské náměstí v Plzni