úvodkontaktmapa stránek

Geo Vision

Úvod > Kontakt > Miroslav Hájek

Miroslav Hájek

RNDr. Ing. Miroslav Hájek
společník firmy, pověřený zástupce jednatele
samostatný řešitel
tel., fax: 377 241 203
mobil: 602 193 955
e-mail: hajek@geovision.cz

Pracoviště:

Brojova 2113/16, 326 00 Plzeň 2 - Slovany


Odborná oprávnění:

Zaměření, specializace:

Referenční projekty

  • EIA a hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000
  • Územní plán Špindlerův Mlýn
  • Generel RÚSES Plzeňského kraje
  • Hodnocení krajinného rázu
  • Revitalizace rašeliniště Soumarský most
  • Dendrologické průzkumy Americká zahrada
  • Mikulášské náměstí v Plzni