úvodkontaktmapa stránek

Geo Vision

Představujeme činnost firmy a zajímavé projekty, na kterých se podílíme

Projektová činnost a poradenství v oblasti životního prostředí

obrOd svého založení (1997) se Geo Vision, s. r. o., orientuje hlavně na průzkumnou, konzultační a projekční činnost v oborech hodnocení vlivů na životní prostředí (posuzování vlivů koncepcí i záměrů - staveb, činností, technologií), a geologie (ložisková geologie, projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, hodnocení vlivů těžby na životní prostředí, hodnocení rizik ukládání těžebních odpadů).
Významnou součást naší práce tvoří také oblast krajinného plánování (ÚSES, revitalizace krajiny, hodnocení krajinného rázu). Od roku 1999 jsme rozšířili působnost i do oboru zahradní a krajinářské architektury (plány zeleně sídel, architektonické řešení parků, dendrologie, ozeleňovací plány komunikací a dopravních staveb apod.). Četné zakázky se týkají geobotaniky a aplikované ekologie (inventarizační a bioindikační průzkumy, monitoring, návrhy plánů péče apod.).

Kontakty na jednotlivá regionální zastoupení Plzeň Praha

Působení

Geo Vision působí v celé České republice. Kontaktovat můžete naši pražskou kancelář nebo pobočku v Plzni.
 kontaktujte nás

Adresa firmy

Geo Vision, spol. s r. o.
Chodovická 472/4
CZ-193 00 Praha 9
telefon: +420 377 241 203
e-mail: gv@geovision.cz
ISDS: ktzp63v

Referenční projekty

  • EIA a hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000
  • Územní plán Špindlerův Mlýn
  • Generel RÚSES Plzeňského kraje
  • Hodnocení krajinného rázu
  • Revitalizace rašeliniště Soumarský most
  • Dendrologické průzkumy Americká zahrada
  • Mikulášské náměstí v Plzni